Apartment 14

97,48 m² / Dachgeschoss für 4-5 Personen

Share
Apartment 13

Nutzfläche: 129,50m² / Penthouse für 4-6 Personen

Share
Apartment 12

Nutzfläche: 68,55 m² / 2.Obergeschoss für 2-3 Personen

Share
Apartment 11

Nutzfläche: 53,26 m² / 2.Obergeschoss für 2-3 Personen

Share
Apartment 10

Nutzfläche: 103,62 m² / 2.Obergeschoss für 4-6 Personen

Share
Apartment 9

76,95 m² / 2.Obergeschoss für 2-3 Personen

Share
Apartment 8

Nutzfläche: 85,32m² / 1.Obergeschoss für 3-4 Personen

Share
Apartment 7

Nutzfläche: 53,49 m² / 1.Obergeschoss für 2-3 Personen

Share
Apartment 6

105,61 m² / 1.Obergeschoss für 2-5 Personen

Share
Apartment 5

  96,57 m² / 1.Obergeschoss   für 4-6 Personen

Share